070-833 86 45   

Björnlingers

Entreprenadtjänster och dränering i Gränna

Kvalitetsmedvetna och serviceinriktade erbjuder Björnlingers Entreprenad allt från småarbeten till helhetslösningar.

 

Välkommen att kontakta oss

Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten med syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av
tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel markanläggning, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dikning. Vi hjälper dig med grundarbete för nybyggnation, utbyggnation, trädgård och parkering.

Ledningskollen visar var ledningar och annan infrastruktur finns på din tomt. Förenkla och samordna grävarbeten. Kolla här

Markarbeten

Vi erbjuder anläggningsarbeten och grundarbeten för olika typer av byggnationer.

Grävning

Björnlingers Entreprenad hjälper dig att gräva allt från avlopp till husgrunder. Vi förmedlar även grus och jord.

Dränering

Vi på Björnlingers Entreprenad erbjuder dränering av husgrunder till privatperson och företag.

Schaktning

Björnlingers Entreprenad hjälper dig med schaktning av tomt och mark inför byggnation.

Vägbyggnation

Behöver ni bygga en anslutningsväg till er anläggning eller ordna framkomlighet i skogen?

Skogsarbeten

Vi erbjuder skogsarbeten i form av röjning och gallring till skogsdikning och röjning av vägsly.